Anna Tomaszewska

Okręg nr 1 – Nowa Praga, Pelcowizna, miejsce nr 10 (ostatnia na liście)

Kandydatka bezpartyjna z Porozumienia dla Pragi

Jestem mieszkanką Pragi II, członkinią zarządu “Porozumienia dla Pragi”, działam też w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Od lat zabiegam o ład przestrzenny w naszej dzielnicy. Szczególnie ważna jest dla mnie przestrzeń publiczna i poszanowanie dobra wspólnego oraz rozsądne dysponowanie środkami publicznymi.

Mam doświadczenie w realizacji dużych projektów lokalnych, jak i międzynarodowych. Przez wiele lat pracowałam dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych; współtworzyłam także radę programową “PragaLab”, projektu łączącego praskie dziedzictwo z rozwojem lokalnej gospodarki.

Działam na rzecz partycypacji społecznej. Jestem inicjatorka i współautorką dwujęzycznego “Poradnika Aktywności Lokalnej – Działamy dla Pragi”, pomysłodawczynią akcji #ZaadoptujDonicę , #SadzimydlaPragi, praskiej edycji #StopBazgrołom, tj. zamalowywania i usuwania pseudo-graffiti z fasad budynków, autorką wielu zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego – nasadzenia krokusów na Pradze, kwitnące byliny i krzewy oraz zielone ściany to w dużej mierze moja zasługa. Na bieżąco monitoruję sprawę “Centrum Lokalnego – Plac Hallera” (tj. planowanych od 2016 i przekładanych w czasie m.in. gruntownych remontów chodników, jezdni, schodów oraz tarasów) i nie zamierzam się w tej kwestii poddać.

Jestem także inicjatorką i współautorką petycji dotyczących nowej polityki antybazgrołowej , nowego sposobu zarządzania odpadami i utrzymywania porządku w dzielnicy i mieście, a także dokumentu określającego kierunki rozwoju kultury na Pradze.

Kandyduję do Rady Dzielnicy, bo zależy mi na tym, aby Praga-Północ była bezpieczna, czysta, zielona, przyjazna rzemieślnikom, przedsiębiorcom i artystom, a także odnowiona, uczciwa i traktowana przez władze Warszawy na równi z innymi dzielnicami.

JAKO RADNA BĘDĘ SZCZEGÓLNIE DĄŻYŁA DO:

  • renowacji i zazieleniania podwórek oraz skwerów, doposażenia ich w elementy małej architektury (m.in. porządne wiaty śmietnikowe oraz kosze);
  • zwiększania wsparcia, poprawy infrastruktury, unowocześniania zaplecza technicznego szkół, przedszkoli, lokalnych instytucji kultury (w tym bibliotek) oraz rozszerzenia oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych;
  • ułatwiania dostępu do lokali użytkowych po to, aby rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy oraz artyści nie wyprowadzali się stąd ze względu na zbyt wysokie czynsze i inne ograniczenia;
  • pełnej realizacji projektu “Centrum Lokalne Plac Hallera”;
  • rewitalizacji i rozbudowy kompleksu sportowego przy Namysłowskiej;
  • zwiększenia nakładów na: sprzątanie ulic i podwórek, funkcjonalne kosze na śmieci, częstszy wywóz odpadów, skuteczną walkę z wandalizmami;
  • remontów obiektów zabytkowych i ich mądrego zagospodarowywania;
  • rozwoju bezpłatnej oferty kulturalnej i sportowej dla wszystkich grup wiekowych.
Materiał KKW Lewica