Dzięki porozumieniu pomiędzy naszym klubem a klubem Koalicji Obywatelskiej rada dzielnicy wybrała p. Gabrielę Szustek na stanowisko burmistrza Pragi-Północ oraz Sylwestra Klimiuka i Annę Tomaszewską na jej zastępców.

Sylwester Klimiuk

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ

Związany z dzielnicą Praga-Północ od ponad 25 lat, mieszka na Szmulowiźnie, gdzie założył rodzinę, i gdzie przyszedł na świat jego dorosły już syn. Jest człowiekiem o wielu umiejętnościach, a poza pracą zawodową aktywnie działa w praskich organizacjach pozarządowych, w tym Praskim Stowarzyszeniu Mieszkańców „Michałów” i Porozumieniu dla Pragi.

Zawodowo zajmuje się optymalizacją procesów biznesowych, reorganizacją, podziałem i konsolidacją spółek. Posiada kompetencje związane z zarządzaniem projektami, zarządzaniem zmianą i zasobami ludzkimi. 

Od wielu lat angażuje się na rzecz Pragi, społeczności lokalnej oraz praskich organizacji pozarządowych. Jest członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji oraz Rady Osiedla Kijowska. Był współautorem projektu realizującego od 2018 roku działania związane z rozwojem wspólnot i społeczności lokalnych. Był zaangażowany w działania dotyczące utworzenia parku Michałowskiego, skweru Judyty Zbytkower oraz skweru Mariana Pozorka. Współorganizował na terenie Szmulek otwarte, sąsiedzkie pikniki, plenerowe przedstawienia teatralne, spacery, gry miejskie oraz wydarzenia artystyczne.

Anna Tomaszewska

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ

Menadżerka kultury, kuratorka sztuki, działaczka społeczna. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Sztokholmskiego i Collegium Civitas. W latach 2005 – 2015 pracowała w Instytucie Polskim w Sztokholmie, w którym w 2010 r. objęła funkcję zastępczyni dyrektora; w 2012 pełniła obowiązki dyrektora tej instytucji. Od 2015 do 2017 związana była ze studiami kuratorskimi na Konstfack (CuratorLab) w Sztokholmie, gdzie pracowała razem z Joanną Warszą. Inicjatorka i współautorka publikacji dotyczących oddolnych inicjatyw artystycznych, wielokulturowej aktywizacji i integracji lokalnej oraz tekstów i wywiadów z dziedziny sztuki i promocji kultury.

Pomysłodawczyni i współautorka polsko – ukraińskiego “Poradnika aktywności lokalnej. Działamy dla Pragi”. Członkini Nowej Lewicy i zarządu stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi” (od 2021 r.), a wcześniej również Prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy (2019 – 2022), Rady Programowej PragaLab (2020 – 2022) oraz zarządu szwedzkiej organizacji zajmującej się sztuką w przestrzeni publicznej – Mossutställningar (2011 – 2015). W latach 2022 – 2023 współpracowała z Centrum Wsparcia Koordynacji i Fundacją Inna Przestrzeń. Jako niezależna producentka, kuratorka i koordynatorka zorganizowała szereg projektów z obszaru sztuki, polityki kulturalnej, aktywizacji lokalnej i ekologii. Autorka wielu zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Warszawy. Mieszka na Nowej Pradze.