Łączy nas działanie i Praga – miejsce, w którym mieszkamy.

Zależy nam, aby zrównoważony rozwój, wiarygodność i przejrzystość podejmowanych decyzji oraz merytoryczny dialog różnych środowisk, a także traktowanie wszystkich Mieszkańców i Mieszkanek po partnersku były normą na Pradze.

Chcemy również, aby normą było szerokie zaangażowanie obywatelskie.

Niech autentyczne współdecydowanie o dalszym rozwoju dzielnicy stanie się na Pradze standardem.

Dołącz do nas. Dla Pragi.

Wesprzyj nas!

Chcesz pomóc nam zmieniać Pragę na lepsze? Zrób przelew na konto Porozumienia dla Pragi:
 
Numer konta: 26 1750 0012 0000 0000 4003 6288
W tytule wpisz “Darowizna na cele statutowe”.
 
Jeżeli nie po drodze Ci z tradycyjnymi przelewami, przypominamy, że jesteśmy także na Patronite!
 
Dlaczego zbieramy pieniądze na działalność? Jesteśmy organizacją działającą non-profit, czyli nie pobieramy z tytułu naszej aktywności wynagrodzenia. Żeby działać, wykładamy swoje własne pieniądze albo korzystamy z darowizn czy grantów. Im więcej środków, tym więcej możemy zrobić dla Pragi-Północ 💪🏻🌳🚲🏙️
 
Dlatego Twoja pomoc jest kluczowa. W przeciwieństwie do konkurencji, nie sponsorują nas deweloperzy, a prawdziwi mieszkańcy naszej dzielnicy!

Zarząd Stowarzyszenia

Karolina Krajewska

Ewa Kalnoj-Ziajkowska

Adam Lisiecki

Krzysztof Michalski

Piotr Stryczyński


Nasze cele:

1. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju rejonu warszawskiej Pragi

2. Współpraca z samorządem terytorialnym, w szczególności w zakresie konsultacji społecznych i współtworzenia programu rewitalizacji rejonu warszawskiej Pragi

3. Integrowanie organizacji pozarządowych

4. Działania na rzecz rewitalizacji i ochrony środowiska, w szczególności rejonu warszawskiej Pragi

5. Animowanie aktywności mieszkańców oraz sympatyków warszawskiej Pragi, nie będących jej mieszkańcami, poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym rejonu warszawskiej Pragi i całego m. st. Warszawa

6. Wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz promowanie idei partycypacji obywatelskiej

7. Inicjowanie, podejmowanie i wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i anomii społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w m. st. Warszawa, w szczególności w rejonie warszawskiej Pragi

8. Podejmowanie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

9. Wspieranie działań propagujących rozwój i promocję wolontariatu

10. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia transparentności życia publicznego

11. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – m. st. Warszawy

Dlaczego 21 października startujemy w wyborach do Rady Dzielnicy Praga Północ?

Mamy dość sporów i braku zainteresowania sprawami nas, mieszkańców, ze strony wielu dotychczasowych przedstawicieli tego organu. Kandydujemy, bo uważamy, że Praga Północ – ta wyjątkowa część Warszawy – zasługuje na lepsze traktowanie i mądrzejsze zarządzanie. Nasz program to wynik wielu lat pracy i rozmów z Wami, lokalnych i ogólnokrajowych doświadczeń, obserwacji i frustracji, ale też marzeń i wiary w to, że może być lepiej. Bezpieczna, czysta, zielona, odnowiona, uczciwa… Zobaczcie nasz (i Wasz) Plan dla Pragi.

Poznaj naszych kandydatów i kandydatki. Znajdziecie nas na listach wyborczych Komitetu Wyborczego DLA PRAGI – lista nr 24.