„Przewodnik po żydowskiej Pradze”, to publikacja, której wydawcą jest stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”. Przewodnik przybliża historię społeczności żydowskiej na Pradze, a także ponad 30 miejsc związanych z jej przedstawicielami na prawym brzegu. Autorami publikacji są Krzysztof Michalski oraz Dagmara Mańka-Wizor.

Publikacja powstała w ramach projektu „Przewodnik po żydowskiej Pradze” współfinansowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”.

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej, jako składana mapa (nakład ograniczony) oraz elektronicznej