Już rozpoczęło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ⚙️! W dniach 1 – 15 września mieszkańcy i mieszkanki m.st. Warszawy będą mogli wybrać najlepsze ich zdaniem pomysły. Nasze stowarzyszenie złożyło w tym roku wiele projektów. Spośród nich 11 zostało zakwalifikowanych do głosowania ✔!  Na 8 projektów można oddać głos w dzielnicy Praga-Północ, natomiast 3 to projekty ogólnomiejskie. 

Ze wszystkimi propozycjami można zapoznać się tutaj: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ 

Głosować można za pośrednictwem strony: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

Tak wygląda lista naszych propozycji dopuszczonych do głosowania:

Projekty ogólnomiejskie:

Projekt nr 39 – Posprzątajmy dziki brzeg Wisły

Projekt nr 41 – Stop bazgrołom w Warszawie

Projekt nr 57 – Ratujmy warszawskie drewniaki – drewniak Burkego

Projekty dzielnicowe:

Projekt nr 9 – Monitoring uliczny dla skrzyżowania ul. Ratuszowej z ul. Jagiellońską

Projekt nr 12 – Ratujmy mural Muchozol dla Pragi

Projekt nr 14 – Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi

Projekt nr 15 – Mobilne kino plenerowe dla Pragi

Projekt nr 32 – Zielone podwórka dla Pragi

Projekt nr 36 – Więcej drzew i krzewów dla Pragi

Projekt nr 48 – Ogrody sąsiedzkie dla Pragi

Projekt nr 50 – Nowe nasadzenia i ławki na placu Wileńskim