Problem Rozwiązanie
Mamy XXI w., a na Pradze wciąż są mieszkania, ogrzewane węglem, czy elektrycznymi piecami.

Opłaty, jakie ponoszą ich lokatorzy, są przy tym znacznie wyższe niż w przypadku budynków doposażonych w CO. Używanie indywidualnych palenisk wpływa również negatywnie na jakość powietrza (smog).

Wiele budynków komunalnych prosi się też o remont. Ostatniego malowania klatki, czy odświeżenia elewacji, które w wielu przypadkach realizowane były przed II wojną światową, nie pamiętają nawet ich najstarsi mieszkańcy.

Wszyscy mieszkańcy Pragi, niezależnie od zasobności portfela, powinni żyć w godnych warunkach.

W przypadku budynków komunalnych ten stan można osiągnąć poprzez efektywną i przejrzystą politykę remontów i modernizacji.

Remontom budynków i ich podłączeniu do CO należy nadać najwyższy priorytet, co pozwoli obniżyć koszty utrzymania mieszkań, jakie dziś ponoszą lokatorzy.