Problem Rozwiązanie
Uczniowie szkół na Pradze osiągają jedne z najgorszych wyników w Warszawie.

Właśnie m.in. z tego powodu wielu rodziców woli swoje dzieci wysyłać do szkół w innych dzielnicach.

Wesprzemy praskie placówki edukacyjne w walce o projekty unijne i międzynarodowe na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych.

Zachęcimy najlepszych nauczycieli do pracy na Pradze systemem stypendiów zawodowych uzależnionych od wyników osiąganych uczniów.

Zadbamy o lepszą informację o nieodpłatnej ofercie edukacyjno-wychowawczej na Pradze.

Zmienimy oblicze szkolnych świetlic – zamiast „przechowalni” dzieci chcemy by oferowały dodatkowe zajęcia artystyczne, kulturalne i sportowe.

Rodziców i uczniów włączymy do współdecydowania
o praskim szkolnictwie dzięki współpracy z radami rodziców oraz szkolnymi samorządami.