Problem Rozwiązanie
Na Pradze realizowanych jest kilkadziesiąt mieszkaniowych inwestycji deweloperskich, które generują potrzeby infrastrukturalne oraz zmieniają krajobraz kulturowy dzielnicy.

Rzadko zdarza się, by deweloperzy wraz z realizacją swoich inwestycji zaproponowali dodatkowe rozwiązania służące obecnym mieszkańcom.

Będziemy zachęcać inwestorów np. do wyremontowania lokalu rzemieślniczego należącego do zasobu miasta, odnowienia danej ulicy lub terenu zielonego albo wsparcia w remoncie placówki szkolnej.

Dodatkowo, by wprowadzić przejrzyste reguły inwestowania będziemy zabiegać o jak najszybsze objęcie obszaru całej dzielnicy planami zagospodarowania przestrzennego.