1. Ewa KALNOJ-ZIAJKOWSKA

Jestem historyczką sztuki, od 4 lat związaną zawodowo z Muzeum Warszawskiej Pragi, a wcześniej ze służbami konserwatorskimi.

Mam to szczęście, że na co dzień mieszkam tu i pracuję.

Szczególnie ważne dla mnie jest, żeby wyraźniej słyszalny był głos Mieszkańców, którzy bardzo dobrze znają dzielnicę i swoje potrzeby. Miałam okazję przekonać się o tym wielokrotnie.

Jako wieloletni pracownik i współpracownik Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dobrze znam zabytki dzielnicy i realia ich ochrony. Moja wiedza i doświadczenie w tym zakresie przydadzą się w Radzie Dzielnicy. Jestem też mamą 6-latka i jak wszyscy rodzice jestem bardzo zainteresowana podniesieniem jakości edukacji w naszej dzielnicy. Mocno leżą mi też na sercu sprawy gospodarki odpadami, a szczególnie ich segregacji i powtórnego wykorzystania.
 


2. Anna WĄSIK

Jestem mieszkanką ulicy Małej, studentką prawa. Zajmuję się działalnością społeczną od ponad 10 lat. W 2011 roku otrzymałam tytuł „Człowieka bez barier”, a w 2015 odznakę „Przyjaciela Dziecka”.

Na co dzień działam w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy – jestem prezesem Praskiego oddziału. Podejmuję działania na rzecz zmiany prawa, by poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością. Od roku zajmuję się organizacją wolontariatu pomagającego Powstańcom Warszawy.

Szczególnie ważne dla mnie jest ochrona godności człowieka, dobro dzieci.

Jako radna zamierzam zadbać o mieszkańców naszej dzielnicy. Nie można pozwalać, by ludzie potrzebujący natychmiastowej pomocy czekali na mieszkanie komunalne po kilka lat, by to zmienić należy zwiększyć zasoby lokalowe dzielnicy oraz umożliwić osobom chcącym wyremontowanie pustostanu na własny koszt uzyskanie mieszkania bez kolejki. Bezpieczeństwo to sprawa dotycząca nas wszystkich – należy o nie zadbać na każdym poziomie od klatki schodowej, po podwórka i ulice. Zwiększenie efektywności pomocy społecznej, uproszczenie procedury, skrócenie okresu oczekiwania na świadczenia, pomoc samotnym matkom, rodzinom z małymi dziećmi, seniorom, osobom z niepełnosprawnością musi być priorytetem. Będę wspierać oddolne inicjatywy – działania sąsiedzkie są szczególnie ważne dla rozwoju lokalnej społeczności.


3. Wojciech KOWNAS

Jestem apolityczny. Kocham Starą Pragę.

Na co dzień pracuję w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Latam. Z góry widać więcej. Poza tym aktywnie działam na terenie Pragi: zabiegałem, aby wprowadzić korzystne środowiskowe poprawki do planu zabudowy Portu Praskiego, wspierałem inicjatywy sąsiedzkie w realizacji terenów zabaw dla dzieci i zielonych terenów rekreacyjnych, wspólnie obroniliśmy zachowanie budynku dawnego Gimnazjum Korczaka i Kina Praha, zapobiegałem dewastatorskiej wycince drzew na terenie Portu Praskiego.

Szczególnie ważne dla mnie jest, żeby Praga zachowała to, co stanowi o jej wyjątkowości, aby nie przerabiać jej na modłę deweloperów. Uważam, że czynsze na Pradze powinny sprzyjać rozwojowi rzemiosła i handlu tak, by ulica Targowa pozostała handlową a nie bankową. Sprzeciwiam się przerabianiu Pragi na Śródmieście – gdybyśmy chcieli mieszkać w wieżowcach, przeprowadzilibyśmy się na drugą stronę Wisły. Apeluję: nie wycinajcie drzew, sadźcie nowe, tak jak pod oknami domu, w którym mieszkam.


4. Marek JAROSIŃSKI

Jestem mieszkańcem i miłośnikiem Pragi od ponad 50 lat w tym od 33 lat – Pragi Północ; stąd rozeznanie w wielu obliczach naszej dzielnicy.

Na co dzień pracuję jako geolog badający procesy zachodzące w Ziemi na przestrzeni milionów lat, będąc kierownikiem zespołu badawczego w Polskiej Służbie Geologicznej. Stąd spojrzenie perspektywiczne i doświadczenie w logistyce służby publicznej.

Szczególnie ważna dla mnie jest harmonijna modernizacja naszej dzielnicy, zachowująca jej genius loci – wzmacniająca różnorodność jej mieszkańców, poczucie wspólnoty i otwartość relacji między ludźmi, której sprzyjać powinna zachowana i nowo tworzona przestrzeń publiczna.

Jako radny chciałbym realizować program Porozumienia, z którym w pełni się utożsamiam. Domagałbym się pełnej transparentności działań samorządu i wzmocnienia jego kompetencji poprzez rzetelne analizy skutków podejmowanych decyzji. W szczególności wspierałbym działania na rzecz przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego dla ciągle licznych terenów inwestycyjnych we współpracy z urbanistami bardziej wrażliwymi na potrzeby mieszkańców niż deweloperów. Poszukiwałbym optymalnych sposobów przywracania godnych warunków życia w starych osiedlach, bez utraty ich specyfiki, a jednocześnie otwarcia ich dla nowych mieszkańców, co powinno przyczynić się do stopniowego wygaszania ognisk ubóstwa i patologii. Wbrew panującym w kraju, Warszawie i Porcie Praskim trendom, ważne będzie dla mnie zachowanie otwartych przestrzeni i ciągów komunikacyjnych sprzyjających integracji mieszkańców i utożsamieniu się ich z dzielnicą jako całością, a nie zamkniętym za płotem osiedlem.


5. Tadeusz ŻEROMSKI


6. Michał HARASIMOWICZ

Jestem społecznikiem, jednym z założycieli i zarazem członkiem zarządu Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Warszawy”. Ponadto uczestniczę w pracach Prezydium Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, której byłem Przewodniczącym w latach 2016-2017.

Od 7 lat mieszkam na Pradze Północ. Aktywnie uczestniczę w życiu dzielnicy (m.in. od 4 lat uczestniczę w pracach Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ). Uczestniczyłem w projekcie Kładki na Pragę (m.in. jako wykonawca strony projektu).

Na co dzień pracuję jako programista systemów informatycznych.

Szczególnie ważna dla mnie jest poprawa stanu budynków komunalnych, bezpieczeństwa oraz służby zdrowia na Pradze.

Jako radny będę walczył o przyspieszenie remontów kamienic, zmniejszenie kolejek do lekarza oraz zwiększenie ilości patroli, w tym pieszych Policji i Straży Miejskiej. Będę walczył o utrzymanie posterunku na ul. Ząbkowskiej.

Będę też zabiegał o przyspieszenie budowy obwodnicy Pragi, by zmniejszyć tranzyt przebiegający dziś przez sam środek naszej dzielnicy.
Doprowadzę do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Okrzei oraz będę walczył o przywrócenie historycznego charakteru ulicom Starej Pragi (m.in. przez przywrócenie historycznego oświetlenia).


7. Artur RUDAŚ

Jestem tatą Ady, interesuję się sportem, kinem, zwierzętami, uwielbiam wędrówki po górskich szlakach i szczytach.

Na Pradze Północ mieszkam od 11 lat, od 3 lat pracuję w Fundacji Zmiana. Wcześniej działałem w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Zajmuję się koordynowaniem i nadzorem prac społecznie użytecznych

Jako radny chciałbym włączyć osoby skazane na prace społeczne w wykonywanie prac dla społeczności Pragi Północ, stworzyć więcej psich wybiegów oraz miejsc dla dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu.
 


8. Olga WIECZOREK-TRZECIAK

Jestem psycholożką i mamą małej Lili.

Na co dzień koordynuję projekty społeczne, prowadzę warsztaty dla dużych i małych. Od 10 lat jestem związana ze Stowarzyszeniem Q Zmianom.

Szczególnie ważne dla mnie jest, aby mieszkańcy naszej dzielnicy, ci mali i ci duzi, czuli się tu bezpiecznie.

Jako radna zamierzam zadbać o bezpieczeństwo i czystość w dzielnicy. Zamierzam też wesprzeć placówki opiekuńcze i edukacyjne w byciu miejscami przyjaznymi, idącymi z duchem czasu, wspierającymi maluchy i ich rodziny. Chcę wprowadzić do tych placówek nowe nurty edukacyjne, takie jak porozumienie bez przemocy i pozytywna dyscyplina oraz wyposażyć je w najnowsze pomoce edukacyjne. Chcę zająć się polityką społeczną w dzielnicy i wprowadzić skuteczne programy profilaktyki uzależnień. Zależy mi na tym, aby Praga stała się miejscem, w którym dobrze się żyje, WSZYSTKIM.

Zachęcam do zapoznania się z felietonem mojego autorstwa pt. Praga przed wyborem opublikowanym w Nowej Gazecie Praskiej.