Karolina Krajewska

Okręg nr 1 – Nowa Praga, Pelcowizna, miejsce nr 5

Na Pradze-Północ mieszkam od urodzenia, jestem patriotką rodzinnych Śliwic. Mam bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi. Przez wiele lat pracowałam też jako dziennikarka prasy lokalnej. Angażuję się w działania na rzecz mieszkańców, m.in. mam na swoim koncie kilka zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim, które dotyczyły zieleni i infrastruktury rowerowej. Doprowadziłam też do powstania nowego terenu zielonego na Śliwicach (skwer Kotsisa). Doświadczenie samorządowe zdobyłam w Radzie Kolonii Śliwice. Jako jej przewodnicząca doprowadziłam do organizacji cyklicznego Dnia Sąsiada, a także do utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL Śliwka). Razem z Radą Kolonii działamy m.in. na rzecz poprawy czystości na osiedlu i ładu przestrzennego.

Jako radna będę szczególnie zabiegała o:

  • otwarcie mieszkańcom Śliwic dojścia do stacji kolejowej Warszawa Praga oraz do Wisły,
  • utworzenie wygodnego i bezpiecznego chodnika wzdłuż Jagiellońskiej pomiędzy Golędzinowem a rondem Starzyńskiego;
  • remonty ulic i chodników w okolicy;
  • ograniczenie ruchu tirów na terenie Pragi;
  • kolejne nasadzenia drzew i ochronę istniejących już na Pradze terenów zielonych.
Materiał KKW Lewica