Problem Rozwiązanie
W wielu rejonach Pragi nie ma dostępnych dla mieszkańców placów zabaw, boisk czy miejsc spotkań.

Jednocześnie po godzinach pracy szkół, czy przedszkoli ich przestrzeń i wyposażenie są niewykorzystywane.

Każdy mieszkaniec Pragi ma prawo korzystać z finansowanej ze środków publicznych infrastruktury, którą dysponują szkoły, przedszkola, biblioteki, czy dom kultury.

Dziś część placówek prowadzi wyłącznie działalność statutową. Zachęcimy je do przekształcania w Miejsca Aktywności Lokalnej, aby były otwarte na potrzeby lokalnej społeczności i udostępniały przestrzeń mieszkańcom.

Udostępnimy również przedszkolne place zabaw i szkolne boiska po godzinach funkcjonowania tych placówek wszystkim mieszkańcom.