Problem Rozwiązanie
Mieszkańcy Pragi Północ w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy rzadziej uczestniczą w życiu publicznym.

Dużo osób nie chodzi na wybory, niewielu mieszkańców głosuje w budżecie partycypacyjnym.

Ponadto, planując wydawanie publicznych środków, lokalny samorząd nie pyta mieszkańców o zdanie.

Zachęcimy mieszkańców Pragi do angażowania się w sprawy dzielnicy. Zależy nam na budowaniu kapitału społecznego, informowaniu i włączaniu mieszkańców w podejmowanie decyzji, również finansowych.

Będziemy promować m.in. budżet partycypacyjny oraz inicjatywę lokalną, czyli narzędzia i programy, które wzmacniają lokalne wspólnoty. Będziemy też pytać mieszkańców o zdanie przy corocznych pracach nad tworzeniem dzielnicowego budżetu.

Przybliżymy mieszkańcom Pragi działania rady dzielnicy dzięki transmisjom internetowym z posiedzeń oraz organizacji sesji w godzinach popołudniowo-wieczornych.