1. Krzysztof MICHALSKI

Jestem mieszkańcem Szmulek, szczęśliwym mężem Ani i właścicielem 5-letniej Luny (beagle).

Na co dzień zawodowo zajmuję się edukacją finansową, „po godzinach” uczestniczę w różnych społecznych inicjatywach: należę do zarządu wspólnoty mieszkaniowej w swoim bloku, od wielu lat działam w Praskim Stowarzyszeniu Mieszkańców „Michałów”, które reprezentuję w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego (od trzech kadencji kieruję pracami tego ciała zrzeszającego działające na Pradze organizacje pozarządowe). Oprowadzam też wycieczki po Szmulkach i Starej Pradze. Moje pomysły na Pragę możecie poznać dzięki „Nowej Gazecie Praskiej”, dla której piszę felietony jako „Społeczny obserwator”.

Szczególnie ważne dla mnie jest, by przestrzeń, w której żyjemy była zadbana, aby Praga była dzielnicą zieloną, by praskie zabytki odzyskały blask, a mieszkańcy zyskali nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku.

Jako radny będę działać na rzecz odnowy zabytków Pragi. Doprowadzę też do stworzenia kolejnych sąsiedzkich skwerów (kilka już udało mi się stworzyć dzięki budżetowi partycypacyjnemu) oraz zazielenienia praskich ulic. Zależy mi również na udostępnieniu mieszkańcom Pragi niedostępnych na co dzień boisk, placów zabaw i innych miejsc służących zabawie i odpoczynkowi. W te działania chcę włączyć mieszkańców. W końcu to My, Mieszkańcy, jesteśmy gospodarzami tej dzielnicy.


2. Judyta ŁUCZYŃSKA

Jestem mieszkanką Pragi od 15 lat.

Na co dzień pracuję w organizacji pozarządowej.

Szczególnie ważne dla mnie jest aby Nasza Dzielnica była miejscem przyjaznym do życia dla każdego – bezpiecznym i otwartym na różnorodność.

Jako radna będę wspierać inicjatywy lokalne, działać na rzecz aktywizacji mieszkańców i zwiększania roli partycypacji w rozwoju Dzielnicy. Bardzo ważną kwestią jest dla mnie edukacja przestrzenna, dlatego będę działać na rzecz stworzenia narzędzi umożliwiających mieszkańcom poznanie tego tematu.


3. Wanda LIS

Jestem żoną i matką dwójki wspaniałych dzieci.

Na co dzień pracuję jako ekspert sprzedawca, w wolnym czasie poświęcam się działalności społecznej. Od wielu lat zajmuję się współorganizowaniem różnych imprez kulturalnych i koncertów, które mają na celu upamiętnienie historii Pragi i nie tylko.

Większą część życia spędziłam na Pradze. Problemy i potrzeby mieszkańców są mi znane. Jest to ta cześć Warszawy, która w ostatnich latach mocno się rozwija, jednak wciąż są tutaj miejsca, które pozostają zapomniane. Żeby Praga stała się rzeczywistą częścią Europy, należy przywrócić również im świetność, a mieszkańcom zapewnić godne warunki życia.
 


4. Maciej SZELEWA-KROPIWNICKI

Jestem wydawcą, z wykształcenia filozofem i lada moment tatą Michała. Prażaninem z wyboru, z pochodzenia wrocławianinem. Mieszkam w stuletniej kamienicy przy ul. Targowej.

Na co dzień pracuję jako redaktor naczelny sporego wydawnictwa, od dziesięciu lat działam w Stowarzyszeniu im. Stanisława Brzozowskiego na rzecz lepszej Polski. W zarządzie mojej wspólnoty mieszkaniowej walczę o lepszą Pragę. Udało mi się m.in. podłączyć nasz budynek do miejskiej sieci cieplnej.

Szczególnie ważny jest dla mnie harmonijny rozwój Pragi, tak by nowoczesność łączyła się tutaj z poszanowaniem tradycji. Praga powinna być dzielnicą bez kompleksów, otwartą i wspierającą nowych i starych mieszkańców.

Jako radny będę walczyć z brudem, bylejakością, obojętnością i bezradnością władzy. Będę dążyć do tego, by każdy miał godne warunki życia, miejskie ogrzewanie i zielone podwórko. A ulica Targowa będzie czystą i tętniącą życiem wizytówką dzielnicy. Lepsza Praga jest możliwa.


5. Paulina DMITRUK

Jestem animatorką kultury, organizatorką wydarzeń, specjalistką ds. PR, z wykształcenia polonistką i dziennikarką. Mieszkam na Szmulkach. Praga jest moją pasją.

Na co dzień zajmuję się projektami kulturalnymi, artystycznymi i zaangażowanymi społecznie oraz PR-em kultury. Zajmowałam się propagowaniem narzędzi, takich jak inicjatywa lokalna czy budżet partycypacyjny (Fundacja Mazowia, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę). Byłam urzędniczką w Wydziale Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Współorganizowałam m.in takie wydarzenia, jak Noc Pragi, Święto Ulicy Ząbkowskiej czy Jarmark Floriański. Jestem jedną z inicjatorek festiwalu OTWARTA ZĄBKOWSKA. Na Pradze organizuję wystawy sztuki, w tym roku współorganizowałam również Targi Rzemieślnicza Strona Wisły w Muzeum Warszawskiej Pragi oraz wiele innych wydarzeń (m.in. wspólne robienie prezentów dla warszawiaków wręczanych podczas Wigilii Miejskiej, cykl Spotkaj Artystę, Szybki Montaż, Eko Różyc, Strefa Konesera itp.).

Szczególnie ważne dla mnie jest, aby “artystyczna Praga” nie była jedynie pustym hasłem, by mieszkańcy aktywnie korzystali z oferty kulturalnej, a ta była bogata. Zależy mi na wsparciu środowisk kreatywnych, które wpływają na jakość życia na Pradze. Jest dla mnie istotne, by proces rewitalizacji odbywał się przy jak najmniejszej gentryfikacji. Chciałabym, aby mieszkańcy korzystali z dostępnych narzędzi służących dobru społeczności (jak inicjatywa lokalna czy budżet partycypacyjny). Moją aspiracją jest rozwój partnerstwa między sztuką, przedstawicielami świata kultury a urzędem. Wierzę, że taka synergia nie tylko inspiruje, ale i stwarza warunki dla wzajemnych, kreatywnych działań oraz znajdowania innowacyjnych rozwiązań.

Jako radna będę działać na rzecz rozwoju kulturalnego dzielnicy, a także angażować się w ułatwianie mieszkańcom dotarcia do urzędników i pokonywaniu barier biurokracji. Będę pracować nad przywróceniem elastycznej polityki lokalowej dla artystów, rzemieślników i organizacji pozarządowych, a także nad wsparciem w/w środowisk we wszelkich działaniach na terenie dzielnicy. Chciałabym wskrzesić wydarzenie Noc Pragi, które integrowało różne środowiska: artystów, rzemieślników, przedsiębiorców, środowiska pozarządowe, a jednocześnie było ambitną rozrywką dla nas – mieszkańców Pragi.


6. Bartłomiej DZIEWULSKI

Jestem z Pragi. Żyję na Pradze i z Pragi wyprowadzić bym się nie umiał, bo tu jestem u siebie.

Na co dzień pracuję w archiwum multimedialnym, zawodowo zachowuję codzienność dla potomnych. Praga zmienia oblicze, otwiera się na nowych mieszkańców, swoją nową rolę jako część Warszawy, ale pozostaje w niej nadal duża grupa mieszkańców, o których trzeba dbać na szczeblu samorządowym. Z działaniami praskiego samorządu zapoznałem się w czasie mojej pracy przy próbach zachowania na Osiedlu Kijowska filii Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego. Uważam, że trzeba zmienić sposób komunikowania się z mieszkańcami, być otwartym na ich postulaty, a nie kierować się jedynie bilansem ekonomicznym czy interesami wąskich grup posiadających władzę dla władzy bądź pieniądze dla dalszego bogacenia się. Samorząd nie jest sposobem na wzbogacenie się, a formą budowania naszej lokalnej społeczności.

Szczególnie ważne dla mnie jest, aby działacz samorządowy był oddany mieszkańcom, a nie ideom, które najczęściej są czystym populizmem.

Jako radny działać będę na rzecz tych, którzy są wykluczani, pomijani, marginalizowani. Ludzie starsi i zdezorientowani, młodzież nie mająca jeszcze praw wyborczych ani świadomości, co w życiu dopiero będzie ważne – takim osobom samorząd również musi wyjść naprzeciw.


7. Aleksandra JAROSIEWICZ

Jestem mieszkanką Pragi z wyboru. Lubię tę dzielnicę.

Na co dzień zarządzam dużą, międzynarodową fundacją i wspólnotą mieszkaniową w swojej kamienicy. Wspólnie z sąsiadami skutecznie remontujemy nasz budynek – wymieniliśmy wszystkie instalacje, właśnie zaczynamy budowę węzła CO, kolejnym punktem na liście zadań jest remont klatek schodowych i zagospodarowanie podwórka. Przy tej okazji staramy się przekonywać urzędników, by nie podejmowali absurdalnych decyzji (tu sukcesów jest trochę mniej).

Szczególnie ważne jest dla mnie to, żeby w naszej dzielnicy prawidłowo funkcjonowały organy władzy i żeby były zachowywane wysokie standardy gospodarowania. Stawiam na uczciwość i profesjonalizm. Zależy mi na tym, żeby powstała kompleksowa strategia rozwoju, w ramach której będą koordynowane działania urzędów i inicjatywy oddolne. Żeby wszystko, co powstaje w naszej dzielnicy, było dobrej jakości, estetyczne, ciekawe i potrzebne.

Jako radna zadbam o to, żeby organy dzielnicy działały efektywnie. Będę pilnować, na co i na jakich zasadach wydawane są środki publiczne. Zadbam o to, żeby decyzje były szeroko konsultowane, a mieszkańcy informowani o tym, co i dlaczego się dzieje. Będę dążyć do rozwoju i poprawy jakości okolicznej infrastruktury: parków, skwerów, placów zabaw, dróg rowerowych i parkingów. Chcę także wspólnie z mieszkańcami poszukiwać rozwiązań, które w najlepszy sposób sprostają wyzwaniom związanym z trwającą zmianą Pragi: będę rozmawiać, słuchać i informować. Bo my wszyscy jesteśmy Pragą.


8. Katarzyna LISIECKA

Jestem mieszkanką Szmulowizny od 10 lat.

Na co dzień zajmuję się domem i pracuję zawodowo.

Szczególnie ważne dla mnie jest bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy oraz zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Jako radna będę działać na rzecz wzmocnienia rodzin. Chciałabym, aby na Pradze powstały miejsca dla rodziców z małymi dziećmi (przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), a także miejsca dla młodzieży (otwarte boiska, siłownie plenerowe). Ważne jest dla mnie również stworzenie psich wybiegów przy parkach/parkach kieszonkowych na Pradze.