Paweł Sokołowski

Okręg nr 1 – Nowa Praga, Pelcowizna, miejsce nr 8

Kandydat bezpartyjny z Porozumienia dla Pragi

Mam 38 lat i dokładnie tyle mieszkam na Pradze. Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem dwóch synów w wieku 7 i 5 lat. To właśnie oni nadali imię naszemu maltańczykowi – Lego. Jestem czwartym pokoleniem w rodzinnym mieszkaniu przy ul. Ratuszowej. Tutaj, pod nr 21, chodziłem do przedszkola, do którego posłałem również swoje dzieci. Szkoła podstawowa nr 49 przy ul. Szanajcy była kolejnym etapem. Chodząc po ulicach i podwórkach Pragi, stawałem się jej coraz większym miłośnikiem, a lata przedwojenne i powojenne zachowane na rodzinnych zdjęciach, które przeglądałem od najmłodszych lat, pogłębiały i utrwalały tę więź.

Na co dzień działam w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej oraz współpracuję z zarządami sąsiednich wspólnot, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego kwartału. Jestem też w zarządzie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów (1886 r.), gdzie kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia oraz bezpieczną jazdę, m.in. podczas spotkań w przedszkolach i szkołach. Równie ważne jest dla mnie utrwalanie historii, którą promuję w całej Polsce na wspólnych wykładach i pokazach z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie wraz z zabytkowym bicyklem z XIX w., na którym jeżdżę. Mieszkając na Pradze tyle lat i będąc w stałym kontakcie z sąsiadami i mieszkańcami w różnym wieku, znam napotykane przez nas problemy oraz oczekiwania.

Jednym z moich głównych celów do zrealizowania jako radny będzie zlikwidowanie barier architektonicznych, zapewnienie bezpieczeństwa w okolicach placówek oświatowo-wychowawczych, poprawienie jakości ciągów komunikacyjnych (pieszych i rowerowych) oraz stworzenie przyjaznych mieszkańcom podwórek i placów. Dawne miejsca zabaw zostały zastąpione dzikimi miejscami parkingowymi, które należy uporządkować, a mieszkańcom w każdym wieku zapewnić przyjazną przestrzeń z licznymi wydarzeniami, których obecnie ciągle brakuje. Moje priorytety: bezpieczeństwo, rozwój i współpraca w porozumieniu – dla Pragi!

Materiał KKW Lewica