Problem Rozwiązanie
Na Pradze występuje deficyt przestrzeni publicznych dobrze zaprojektowanych i przyjaznych różnym grupom, np. seniorom, rodzicom z dziećmi. Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna z atrakcyjną ofertą stanowi nie tylko wizytówkę dzielnicy, ale przede wszystkim zaspokaja potrzeby mieszkańców – integracji, rekreacji, odpoczynku.

Miejsc o takim klimacie powinno być na Pradze jak najwięcej.

Poza istniejącymi placami (Hallera, Wileński, Weteranów 1863 r.) wspólnie z mieszkańcami wytypujemy do zagospodarowania nowe miejsca służące do odpoczynku i integracji (np. plac przed Bazyliką przy ul. Kawęczyńskiej, czy przed Urzędem Skarbowym przy ul. Jagiellońskiej).