Problem Rozwiązanie
Nierówne chodniki lub ich brak, budynki bez podjazdów dla wózków, brak przejść dla pieszych tam, gdzie są potrzebne oraz bariera torów kolejowych, które dzielą Pragę to smutna rzeczywistość, z jaką zmagamy się jako mieszkańcy. Zinwentaryzujemy bariery architektoniczne na praskich ulicach i będziemy je stopniowo likwidować, korzystając m.in. ze specjalnej puli środków wydzielonych na ten cel w budżecie dzielnicy.

Szczególny nacisk położymy na remonty istniejących chodników oraz budowę nowych, tam, gdzie mieszkańcy powydeptywali ścieżki.

Przeprowadzimy audyty zasobu mieszkaniowego, by w ramach prac remontowych dostosowywać budynki do potrzeb tych mieszkańców, którzy najbardziej cierpią z powodu barier: osób starszych, niepełnosprawnych, czy rodziców z małymi dziećmi.

Zamierzamy również podjąć partnerski dialog z PKP na temat rozwiązania problemu torów hamujących rozwój Pragi.