Problem Rozwiązanie
Zalegające przy praskich podwórkowych altankach śmietnikowych odpady oraz gabaryty utrudniają życie mieszkańcom.

Przestrzeń dzielnicy jest również zaśmiecona przez nielegalne reklamy, co szczególnie razi w przypadku praskich zabytków.

W strukturze Zarządu Praskich Terenów Publicznych wydzielimy komórkę odpowiedzialną za kontrolę porządku w tzw. terenie.

Będziemy zachęcać zarządców terenów do budowania jednolitych altan śmietnikowych z miejscem na gabaryty.

Oprócz likwidacji śmieci w podwórkach duży nacisk położymy na kwestię sprzątania po psach, m.in. wzmacniając działania straży miejskiej.

W kwestii nielegalnych reklam, chcemy by urzędnicy aktywnie stosowali dostępne narzędzia prawne (plany miejscowe) oraz zabiegali o nowe rozwiązania (park kulturowy na Pradze). Nie zapomnimy przy tym o działaniach edukacyjnych i dobrych praktykach w zakresie szyldów i reklamy.

Wielu mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, a nawet administratorów budynków, czy lokalnych urzędników nie zna treści przepisów dotyczących utrzymywania porządku w mieście. Zmobilizujemy jednostki miejskie i dzielnicowe (m.in. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Zarząd Praskich Terenów Publicznych, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami) do zapoznawania mieszkańców z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawy”, a także do egzekwowania przestrzegania tego regulaminu.