Problem Rozwiązanie
Wiele praskich matek po urodzeniu dziecka chce wrócić do pracy, ale nie ma z kim zostawić malucha.

W naszej dzielnicy są tylko 2 żłobki publiczne, a czas oczekiwania na wolne miejsce jest długi. Na przyjęcie do żłobka prywatnego też trzeba czekać. Niemal nieznana jest instytucja dziennego opiekuna.

Na Pradze brakuje też odpowiednich miejsc, takich jak kluby malucha, gdzie rodzice małych dzieci mogliby otrzymać wsparcie wychowawcze.

 

W naszej dzielnicy działa 13 przedszkoli publicznych, ale łączna liczba psychologów rozwojowych przypadająca na te 13 placówek to 0,6 etatu!
Dzieci i ich rodzice pozostają więc bez pomocy. Dzieci z nierozwiązanymi problemami rozwojowymi trafiają do szkół.

Stworzymy na Pradze nowe żłobki, będziemy rozwijać instytucję dziennego opiekuna dla najmłodszych, a także usprawnimy pracę położnych środowiskowych.

Przedszkola i żłobki uczynimy bardziej przyjaznymi dla rodziców i dzieci doposażając je w nowoczesne pomoce edukacyjne i zaplecze rekreacyjne.

Będziemy wspierać tworzenie bezpłatnych miejsc dla  rodzin z dziećmi, gdzie można ciekawie spędzić czas, porozmawiać o swoich problemach, wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami.

Zorganizujemy szkolenia z najnowszych nurtów edukacyjno-wychowawczych dla kadry placówek przedszkolnych (m.in. metoda Montessori, rodzicielstwo bliskości, edukacja ekologiczna).