Problem Rozwiązanie
Wielu mieszkańców Pragi nie czuje się bezpiecznie.

Wpływ na to ma m.in. zdegradowana przestrzeń, czy łatwy dostęp do różnych używek, szczególnie wśród praskiej młodzieży.

Wspólnie z mieszkańcami Pragi stworzymy internetową mapę miejsc niebezpiecznych i doprowadzimy do zwiększenia liczby patroli, w tym pieszych, policji i straży miejskiej, szczególnie po zmierzchu.

Będziemy rozwijać sieć monitoringu oraz doświetlać ulice i przestrzenie wspólne.

Będziemy działać na rzecz zmniejszenia liczby punktów sprzedaży alkoholu.

Zależy nam na edukowaniu mieszkańców oraz działaniach wychowawczych wobec młodzieży. Będziemy wspierać tworzenie programów profilaktycznych w dzielnicy i zabiegać o lepsze wydatkowanie środków przeznaczonych na ten cel. W ten proces włączymy organizacje pozarządowe, szkoły, parafie oraz inne placówki, którym umożliwimy bliższą współpracę z psychologami, pedagogami, edukatorami oraz terapeutami wykorzystującymi w swojej pracy innowacyjne i skuteczne narzędzia; takie, które jednocześnie gwarantują podmiotowe traktowanie każdego młodego człowieka.