Problem Rozwiązanie
Jednym z zadań praskiego samorządu powinno być tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości.

Sporo do życzenia pozostawia nieremontowana latami baza miejskich lokali, ponadto wielu przedsiębiorców, szczególnie rzemieślników, nie wytrzymuje konkurencji sieciówek i wytwórczości masowej.

Prowadzące na Pradze biznes osoby nie tylko zapewniają dzielnicy środki finansowe, ale również ją promują i tworzą miejsca pracy.

Poprzez remonty lokali usługowych i elastyczną politykę czynszową ukierunkowaną na określone branże, np. tradycyjne rzemiosło, zachęcimy przedsiębiorców do prowadzenia biznesu na Pradze.

Temu samemu celowi ma służyć unowocześnianie infrastruktury handlowej na praskich bazarach zarządzanych przez gminę.

Pragniemy wspierać przedsiębiorców poprzez działania promujące praską wytwórczość oraz szkolenia. Specjalnym program oparty na relacjach mistrz-uczeń obejmie praskich rzemieślników.