Problem Rozwiązanie
W wielu częściach Pragi brakuje zieleni, zarówno tej parkowej, jak i drzew wzdłuż ulic. A zieleń, którą mamy, jest często zaniedbana i poniszczona.

Na zły stan zieleni wpływa również chaos kompetencyjny wynikający z tego, że na poziomie dzielnicy zielenią zarządza kilka różnych, często rywalizujących ze sobą jednostek.

W ramach zasobu miejskiego wytypujemy na Pradze działki, na których będą mogły powstać nowe sąsiedzkie skwery, czy małe parki.

Istniejące tereny zielone będziemy stopniowo modernizować, pytając przy tym różnych użytkowników o ich potrzeby.

Wznowimy program „Zielonych Podwórek”, a także zachęcimy mieszkańców do brania spraw zieleni w swoje ręce dzięki dofinansowaniu prac ogrodniczych z inicjatywy lokalnej.

Przystąpimy również do zmian w systemie zarządzania zielenią na Pradze poprzez precyzyjne przypisanie zadań i wynikającej z nich odpowiedzialności do poszczególnych jednostek (ZPTP, Wydział Ochrony Środowiska, ZGN).