Problem Rozwiązanie
Praga z każdym rokiem staje się coraz popularniejszym celem dla tysięcy turystów.

Ich pobyt nie przynosi jednak profitów większości mieszkańców dzielnicy, a zdarza się, że rodzi dodatkowe uciążliwości takie jak np. zwiększony hałas w porze nocnej, dewastacja infrastruktury i terenów zielonych.

Doprowadzimy do rozwoju na Pradze sieci informacji turystycznej, ze szczególnym naciskiem na promocję praskiego dziedzictwa.

Zachęcimy działające na Pradze instytucje do rozwoju wspólnego biletu i systemu zniżek zachęcających turystów do wchodzenia w głąb dzielnicy, by np. po wizycie w ZOO, turyści mogli zjeść obiad w praskiej restauracji, wypić kawę w praskiej kawiarni, czy kupić pamiątkę w lokalnym butiku.

W miejscach wzmożonego ruchu turystycznego wspólnie z przedsiębiorcami i mieszkańcami wypracujemy kodeksy dobrych praktyk związanych z prowadzeniem biznesu ukierunkowanego na turystykę, tak by zysk osiągany przez jednych mieszkańców, nie wiązał się z uciążliwościami dla innych.