Problem Rozwiązanie
Podróżowanie pomiędzy ważnymi punktami (przychodnia, urząd, świątynia, bazar) po Pradze za pośrednictwem komunikacji miejskiej wymaga dziś częstych przesiadek lub w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe (brak połączeń), a „urywające się” drogi rowerowe często nie pozwalają na jazdę bezpieczną dla uczestników ruchu kołowego i pieszego. Indywidualny transport samochodowy potrzebuje dobrej alternatywy – transportu publicznego oraz sieci dróg rowerowych.

Ten pierwszy powinien być stale ulepszany i poddawany konsultacjom, tak aby zachęcać mieszkańców do podróżowania autobusem, czy tramwajem w obrębie Pragi.

Transport rowerowy wymaga z kolei jak najszybszego połączenia licznych dróg rowerowych wewnątrz dzielnicy w spójną sieć.

Uważamy również, że jak najszybciej należy domknąć obwodnicę Pragi, a tym samym ograniczyć tranzyt przez środek dzielnicy – to powinien być priorytet wszystkich samorządowców.