Problem Rozwiązanie
Na Pradze znajduje się kilkaset zabytkowych budynków.

Dla wielu mieszkańców oraz samych właścicieli nie jest jasne, które z budynków powinny być chronione jako zabytki, dlaczego i w jakim zakresie?

Domagamy się opracowania aktualnej listy obiektów i zespołów tworzących zasób dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi, co wprowadzi jasne reguły działania dla właścicieli, inwestorów i miłośników zabytków.

Ponadto należy opracować katalog dobrych praktyk w zakresie remontów obiektów zabytkowych, z którego inspirację czerpać będą mogli właściciele i zarządcy.

Będziemy również prowadzić działania edukacyjne wśród mieszkańców, by jak najwięcej osób czuło dumę z posiadania wyjątkowego skarbu, jakim są praskie zabytki, takie jak spichlerz Michla, Fort Śliwickiego, czy drewniak przy Środkowej.