Problem Rozwiązanie
Od lat wieloletni mieszkańcy lokali komunalnych nie mogą wykupić swoich mieszkań z bonifikatą.

Sytuacja ta dotyczy zarówno budynków stanowiących w 100% własność miasta, jak i wspólnot o mieszanej strukturze właścicielskiej.

Jednocześnie następuje stopniowa wyprzedaż atrakcyjnych pod kątem lokalizacji nieruchomości na rzecz inwestorów prywatnych.

Stworzymy strategię zarządzania mieniem komunalnym uwzględniającą m.in. przeznaczenie nieruchomości, plany związane ze sprzedażą, wynajmem czy dzierżawą, tryb sprzedaży, a także uzasadnienie dla decyzji.

Sprzedaż mienia to jeden z podstawowych dochodów samorządu, chcemy jednak, by dotyczyła w pierwszej kolejności lokali w tych budynkach, w których część mieszkań już sprzedano. Pozwoli to obniżyć koszty działalności ZGN, który pokrywa część kosztów utrzymania takich budynków oraz wzmocni wspólnoty, które będą w pełni odpowiadać za budynki i skuteczniej nimi zarządzać.