Problem Rozwiązanie
Wiele komunalnych lokali mieszkalnych ze względu na zły stan pozostaje od lat bez najemców.

Jednocześnie bardzo długo trwa procedura przyznania mieszkań osobom, które ich potrzebują.

Poważnym problemem staje się również narastające od kilkunastu lat zadłużenie mieszkańców budynków komunalnych z tytułu niepłaconego czynszu.

Umożliwimy ubieganie się o lokal mieszkalny bez oczekiwania w kolejce tym osobom, które zdecydują się na samodzielny remont (wg określonego standardu). Pilotaż obejmie te lokale, których modernizacją dzielnica nie jest od lat zainteresowana.

Aby zmniejszyć narastające długi wśród lokatorów, będziemy promować rozwiązania umożliwiające odpracowanie należności. W tym celu stworzymy szeroki, aktualizowany minimum raz w roku katalog prac, które zadłużeni lokatorzy mogliby wykonywać.

Dodatkowo wprowadzimy przejrzyste zasady przydziału lokali, a do udziału w pracach komisji mieszkaniowej zaprosić przedstawicieli środowisk lokatorskich.