2023 rok był dla naszego stowarzyszenia „Porozumienie dla Pragi” kolejnym rokiem wielu aktywności, inicjatyw, interwencji i zgłaszania pomysłów, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Pragi-Północ. Działaliśmy nie tylko na forum dzielnicowym, ale i miejskim, a nawet ogólnokrajowym. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania wybranych działań w mijającym roku!

PRASKA ZIELEŃ – STARA I NOWA, W TYM WŁAŚCIWIE NAZWANA

Troska o wspólną zieleń jest jedną z głównych form naszej aktywności. W mijającym roku koordynowaliśmy m.in. działania na rzecz stworzenia na Pradze-Północ drugiego oficjalnego parku – w kwietniu Rada Warszawy pozytywnie odniosła się do inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców (prawdopodobnie jedynej w tej kadencji) i oficjalnie utworzyła nowy-stary park na Pradze – park Michałowski. To najmniejszy park w Warszawie, który znajdziecie na końcu ulicy Kawęczyńskiej. Mamy nadzieję, że docelowo zostanie on powiększony o (zrekultywowane) tereny wokół (wyremontowanego) młyna Michla.

Zabiegając konsekwentnie o upamiętnianie w przestrzeni Warszawy zasłużonych kobiet, doprowadziliśmy również do nadania nazwy skwerowi u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej. Od tego roku to skwer Judyty Zbytkower, jednej z pierwszych wpływowych praskich przedsiębiorczyń oraz żony Szmula Zbytkowera, założyciela Szmulowizny. 

Doprowadziliśmy też do modelowego rozbetonowania podwórka przy ul. Grajewskiej, powstania nowego skweru przy Wiosennej (projekt Krzyśka Michalskiego i radnego Mariusza Borowskiego), a na finiszu jest przetarg na skwer przy Markowskiej (nasz inny projekt z BO). Dodatkowo ZPTP w końcu pozytywnie odniosło się do naszych postulatów, sadząc cebule kwiatów wiosennych i zakładając łąki bylinowe w kilku lokalizacjach na Pradze. Wreszcie zrewitalizowana została również aleja lipowa przy ul. Namysłowskiej, w czym wspieraliśmy autora projektu do BO sprzed kilku lat.

Przy naszym Punkcie dla Pragi założyliśmy w 2023 roku łąkę kwietną, wspieraliśmy i wspieramy też mieszkańców i mieszkanki w różnych inicjatywach zielonych, m.in. w realizacji projektu CoAdapt przy ul. Michałowskiej (efekty zobaczycie wiosną). Tuż przed końcem roku dzięki wsparciu Zarządu Zieleni udało się również zabezpieczyć przed rozjeżdżaniem trawniki przy cerkwii.

W obszarze zieleni monitorowaliśmy również plany miasta dotyczące stworzenia tzw. parku naturalnego na Golędzinowie.

WALKA O PRASKIE DZIEDZICTWO I JEGO POPULARYZACJA

Realizowaliśmy szereg działań ukierunkowanych na promocję praskiego dziedzictwa i wsparcie dla niego. Jednym z najważniejszych był projekt „Praskie rewolucje reklamowe”, dzięki któremu cztery punkty usługowe na Pradze zyskały estetyczne reklamy. Powstała też mapa historycznych reklam. Kolejnych sześć witryn ma przejść metamorfozę w ramach miejskiego konkursu, o co również zabiegaliśmy. Pokrzyżowaliśmy plany władz Pragi z PiS i tzw. Kocham Pragę dotyczące sprzedaży historycznej zajezdni tramwajowej przy Inżynierskiej 6. Po nagłośnieniu przez nas sprawy prezydent Trzaskowski uchylił zarządzenie praskich włodarzy.

Wielkim sukcesem było też mobilizowanie włodarzy Warszawy do zabiegania o rządowe środki na remont drewniaka Burkego. Udało się i 3,5 mln złotych rządowych środków przyznano Pradze na uratowanie drewniaka. Na Pradze-Południe z kolei władze dzielnicy podjęły zgłaszany m.in. przez nasze stowarzyszenie postulat i wykupiły piekarnię Rajcherta z przeznaczeniem na instytucję kultury.

Walczyliśmy też o ratowanie architektury doby PRL – trwają postępowania o wpis do rejestru zabytków toru kolarskiego „Orzeł” na Grochowie oraz zabudowań FSO – w obu przypadkach jesteśmy jednym z inicjatorów (“Orzeł”) lub inicjatorem (FSO) i stroną w postępowaniu.

W obszarze zabytków byliśmy też widoczni na płaszczyźnie ogólnopolskiej – o konsekwencjach wyroku Trybunału Konstytucyjnego odnośnie gminnej ewidencji zabytków mówił w sejmie RP Krzysiek Michalski.

Nagłaśnialiśmy też sprawę fatalnego remontu elewacji Wrzesińskiej 14 (po naszej interwencji udało się z powrotem odsłonić metalowe detale), a także wspieraliśmy mieszkańców i mieszkanki Siedleckiej 29 w budowie podwórkowej kapliczki.

Z naszej inicjatywy na elewacji bazyliki NSJ na Michałowie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. Michała Kubackiego, sprawiedliwego wśród narodów świata. Tablicę MSI dzięki naszym działaniom zyskała też dawna komora wodna przy ul. Kłopotowskiego. Monitorowaliśmy również sprawę podpaleń pustostanów przy Folwarcznej 5 i Kawęczyńskiej 15.

W 2023 roku zakończył się też remont elewacji frontowej Targowej 46 (odtworzona wg koncepcji z naszego poradnika dobrych praktyk architektonicznych). Nagłośniliśmy też sprawę zniszczenia na wniosek wiceburmistrza Wachowicza reliktu historycznego bruku z ul. Białostockiej.

Doprowadziliśmy też do usunięcia wielkich bilbordów szpecących zabytkowy gmach instytutu radiowo-telewizyjnego przy ul. Ratuszowej, a także równie brzydkich bilbordów przy al. Solidarności.

Wreszcie porządne schody, zgodne z poradnikiem dobrych praktyk, zyskała też biblioteka przy Skoczylasa, o co przez wiele lat zabiegaliśmy.

Organizowaliśmy też spacery historyczne (Kawęczyńska, szlakiem dawnych reklam) oraz gry miejskie po ul. Stalowej oraz śladami praskich zabytków. Uczestniczyliśmy również w Nocy Muzeów (wystawa i spacer).

INTEGRACJA SĄSIEDZKA

Działając na rzecz pogłębiania sąsiedzkich więzi w 2023 roku, zorganizowaliśmy m.in. potańcówkę międzypokoleniową na placu Hallera, sąsiedzki piknik w parku Michałowskim, udostępnialiśmy nasz Punkt dla Pragi na warsztaty włóczkowe i wspieraliśmy włóczkową akcję na Szmulkach. Wydaliśmy też “Poradnik aktywności lokalnej” (zostaliśmy za niego nominowani do nagrody Sektor). Aktywnie uczestniczyliśmy również w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz pikniku dla NGO). Wsparliśmy również społeczność skupioną wokół klubokawiarni międzypokoleniowej „Nasza” w walce o jedną z najbardziej lubianych pracownic.

SPORT

Razem z radnym Borowskim współorganizowaliśmy turniej piłkarski „Nocne granie”, wspieraliśmy też klub piłkarski UKS Orzeł.

Przypomnieliśmy też włodarzom o niezrealizowanej inwestycji przy rewitalizacji basenów przy Namysłowskiej (udało się wygospodarować część środków na ten cel). Wspieraliśmy rowerzystów, którymi sami jesteśmy (nowe stojaki m.in. przy basenie na Namysłowskiej i poczcie w al. Tysiąclecia, walka o kontraruch, udział w Masach Krytycznych, Rowerowy Poniatowski). Walczyliśmy też o nowe ławki na Brzeskiej, Ząbkowskiej, Targowej, na praskich podwórkach.

POPRAWA PRZESTRZENI I BEZPIECZEŃSTWA

Zabiegaliśmy o remont jezdni wokół placu Hallera i kontynuację projektu Centrum Lokalne (petycja w tej sprawie czeka w Radzie Miasta – koordynuje temat Wanda Grudzień).

Pomagaliśmy ocalić także lokal Pracowni Wschodniej, którą włodarze Pragi chcieli de facto wyrzucić.

Współorganizowaliśmy razem z MJN, Nową Lewicą i Razem Prawobrzeżną Pieszą Masę Krytyczną, zabiegając m.in. o brakujące przejścia piesze przez Targową.

Wspólnie z MJN wystąpiliśmy o przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych dotyczących godzin sprzedaży alkoholu. Dodatkowo sami złożyliśmy petycję o rozszerzenie o żłobki i przedszkola miejsc, przy których nie wolno sprzedawać alkoholu. Skutecznie walczyliśmy z pomysłami na nowe punkty sprzedaży alkoholu, m.in. przy skwerze Szymanowskiego i ul. Darwina 16. Wspieraliśmy też inicjatywy lub zabiegaliśmy bezpośrednio o wymianę oświetlenia na najsłabiej oświetlonych praskich ulicach (Folwarczna – razem z Kubą Piaseckim z Razem, Mariuszem Borowskim i miejską radną Gabrielą Szustek, Zachariasza, Grajewska).

Z naszej inicjatywy powstał też m.in. chodnik przy skwerze na Kępnej (do metra) czy nowe legalne miejsca postojowe przy ul. Zamoyskiego.

Na podnoszony przez nas przez wiele lat problem bazgrołów w mieście zwróciło w końcu uwagę też m. st. Warszawa, inaugurując kampanię antybazgrołową.

Nagłaśnialiśmy temat handlu narkotykami na ul. Brzeskiej co poskutkowało działaniami samorządu i policji, by z tym problemem walczyć.

Podobnie rzecz się miała ze zrujnowanymi pawilonami przy Targowej 18, Targowej 11/13 i przy rondzie Starzyńskiego, na które od dłuższego czasu staraliśmy się zwrócić uwagę władz. Większość w końcu, w 2023 r., zniknęła z praskiego krajobrazu.

INWESTYCJE POTRZEBNE I NIEPOTRZEBNE

Monitorowaliśmy i recenzowaliśmy różne miejskie i dzielnicowe inwestycje. Poszerzono w 2023 r. SPPN na Pradze II i III. Po naszej interwencji przyspieszono wydawanie identyfikatorów tylko dla mieszkańców. Udało się też m.in. doprowadzić w końcu do podpisania umowy na projekt tunelu drogowego za dworcem wschodnim, a także na budowę chodnika przez tory przy Naczelnikowskiej (powstanie w pierwszym kwartale 2024). Wspólnie z radnym Borowskim doprowadziliśmy do likwidacji kopciucha w „Karanie” przy Grodzieńskiej (jest od tego roku miejskie c.o.). Powstały podjazdy dla wózkowiczów na pętli przy bazylice po interwencji Krzyśka Michalskiego. Nagłaśnialiśmy temat brakujących wiat przystankowych przy dworcu wschodnim (mają się pojawić w 2024). Doprowadziliśmy do ocalenia przed zabudową parkingu społecznego przy ul. Korsaka (razem ze wspomnianym radnym Borowskim), a także protestowaliśmy przeciwko dzielnicowym pomysłom na zabudowę skweru przy Folwarcznej.

O inwestycjach przypomnieliśmy też prezydentowi Trzaskowskiemu podczas jego wizyty na Pradze. O Pradze i jej problemach mówiliśmy też wpływowym dziennikarzom, m.in. Jarosławowi Osowskiemu z “Gazety Wyborczej”, oprowadzając po dzielnicy. Uczestniczyliśmy też w konsultacjach nowego studium, zgłaszając przy tym szereg uwag.

Braliśmy też sprawy w swoje ręce, malując np. korytarze szkoły przy Jagiellońskiej 7.

JAK NAM POMÓC?

Te wszystkie działania dla Pragi nie byłyby możliwe również bez Waszego wsparcia – rzeczowego, pieniężnego, osobowego, zgłoszeń różnych spraw, którymi warto się zainteresować. Cieszymy się, że tylu osobom dobro Pragi leży na sercu. Dziękujemy i do zobaczenia 2024 roku! Jeżeli chcielibyście nadal nam pomagać, pod linkiem znajdziecie kilka podpowiedzi, jak można to zrobić!