Podsumowanie Roku 2022 Dla Pragi

Za naszym stowarzyszeniem „Porozumienie dla Pragi” kolejny rok aktywności, inicjatyw, interwencji i zgłaszania pomysłów, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Pragi-Północ. Ale aktywni byliśmy nie tylko na forum dzielnicowym. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania wybranych działań w mijającym roku!

W cieniu pandemii, wojny i afer

Rok 2022 przyniósł z jednej strony poprawę sytuacji epidemicznej, z drugiej tragiczny w skutkach konflikt militarny na Ukrainie. Pandemia miała wpływ na działalność samorządu. Zakończenie stanu epidemii oraz zmiany legislacyjne na poziomie parlamentu doprowadziły w listopadzie do powrotu radnych na sesje stacjonarne i zawiązania się nowej koalicji PiS – Kocham Pragę. Obserwowaliśmy ten proces z bliska i informowaliśmy o jego przebiegu mieszkańców i mieszkanki Pragi.

Nagłaśnialiśmy też przebieg praskich afer – kontynuacji sprawy defraudacji 700 tys. zł w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty i oraz korupcji, w którą zamieszani byli wysoko postawieni urzędnicy Zarządu Praskich Terenów Publicznych. W przyszłym roku nadal będziemy patrzeć na ręce lokalnym władzom i mamy nadzieję, że w kolejnych wyborach samorządowych, przesuniętych na wiosnę 2024 r., Praga doczeka się wreszcie włodarzy z prawdziwego zdarzenia!

Od początku wojny włączyliśmy się w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy. Organizowaliśmy zbiórki żywności i środków czystości, część naszych członków i członkiń angażowała się jako wolontariusze w działalność punktów pomocowych, włączyliśmy się też w aktywizację Ukraińców i Ukrainek, którzy znaleźli się na Pradze. Te ostatnie działania realizowaliśmy wspólnie z Centrum Wsparcia Koordynacji i Fundacją Inna Przestrzeń, podejmując szereg działań w terenie – spacerów problemowych, wspólnych nasadzeń, warsztatów czy usuwania z przestrzeni Pragi mowy nienawiści podczas akcji zamalowywania bazgrołów przy ul. Ząbkowskiej. Przygotowaliśmy też niespodziankę, o której więcej napiszemy po nowym roku.

Dla zielonej Pragi!

Mijający rok był kolejnym rokiem naszych zabiegów na rzecz uczynienia naszej dzielnicy bardziej zieloną. Udało się m.in. zasadzić blisko 100 nowych drzew w rozmiarach większych niż standardowe, rozbetonować i zazielenić kilkaset metrów kwadratowych przy praskich ulicach oraz zamontować solidne wygrodzenia chroniące zieleń w kilku lokalizacjach. Powstały też nowe zielone ściany w czterech lokalizacjach. Wszystko to dzięki naszym zwycięskim projektom z Budżetu Obywatelskiego. Kolejne projekty zielone będą realizowane w 2023 r. 😊.

Nasz niewybrany w głosowaniu projekt do BO stał się inspiracją dla urzędników, dzięki czemu powstał nowy skwer w miejscu klepiska przy ul. Strzeleckiej/Szwedzkiej na Nowej Pradze, na który ZPTP uzyskało dodatkowe środki z Biura Ochrony Środowiska. Jako pierwsi zgłaszaliśmy tę lokalizację do zazielenienia. Udało nam się również ocalić kilka naprawdę dużych drzew przed wycinką, m.in. przy Kawęczyńskiej, Otwockiej i Łochowskiej, a także uzyskać większe kompensacje za wycinki planowane przez urzędników. Wszystko to dzięki formalnemu dołączeniu do kilku postępowań administracyjnych o wycinki. Walka wciąż trwa! Nowa partia drzew pojawiła się również dzięki nam wiosną wzdłuż ul. Kijowskiej przy „Druciance”.

Nagłaśnialiśmy również błędy urzędników i wynajętych przez nich ekip „pielęgnacyjnych” – najważniejszą tego typu sprawą był zniszczenie części zielonych ścian z BO, które powstały dzięki naszym inicjatywom. Będziemy walczyć o ich odtworzenie!

Doprowadziliśmy do remontu i dalszego zazielenienia przez ZGN podwórka w kwartale Łochowska-Łomżyńska-Otwocka, sadząc wcześniej rośliny z radnymi miejskimi i znanym influenserem, a także popularyzowaliśmy partyzantkę ogrodniczą. Udało nam się m.in. oddolnie zazielenić dwa rozjeżdżone klepiska przy ulicy Środkowej. Dzięki naszym naciskom i akcjom z poprzednich lat (np. sadzenie chryzantem w 2020 roku) urzędnicy wreszcie uporządkowali formalną sytuację donic przy 11 listopada i zazielenili je.

Edukowaliśmy, organizując wspólnie z Muzeum Warszawskiej Pragi spotkanie z Szymonem Bujalskim, dziennikarzem dla klimatu, poświęcone jego wspaniałej książce dotyczącej walki o lepsze miasta. Braliśmy też udział w protestach społecznych dotyczących planowanego utworzenia parku na Golędzinowie, a w przyszłym roku dalej będziemy monitorować ten temat.

Troska o praskie dziedzictwo

W tym roku jak zawsze pamiętaliśmy o praskim dziedzictwie. Dzięki wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stworzyliśmy i wydaliśmy przewodnik po żydowskiej Pradze. Jego wydaniu towarzyszył spacer śladami praskich Żydów, a także spotkanie poświęcone cmentarzowi żydowskiemu na Bródnie. Doceniono też nasze inne wydawnictwo, czyli poradnik architektoniczny dla powojennych praskich osiedli – publikacja została nominowana do prestiżowej nagrody „Sektor”.

Udało nam się uratować zniszczoną przedwojenną kapliczkę na jednym z podwórek przy ul. Środkowej, doprowadziliśmy również do oczyszczenia z bazgrołów otoczenie figury Maryi na rogu ul. Ząbkowskiej i Korsaka oraz elewacji przedwojennej kamienicy przy ul. Ratuszowej 7/9. Interweniowaliśmy również u marszałka województwa w sprawie zabytkowej kaplicy przy ul. Brzeskiej 12.

Byliśmy w gronie organizacji pozarządowych, które doprowadziły do wpisu do rejestru zabytków carskiego koszarowca przy ul. Jagiellońskiej 47 na Golędzinowie, a także wśród inicjatorów wniosku o wpis do rejestru toru kolarskiego „Orzeł” na Kamionku (postępowanie o wpis trwa). Uczestniczyliśmy również w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości toru.

Zabiegaliśmy również o właściwe znakowanie cennych zabytków. Dzięki temu pojawiły się tablice upamiętniające historię zabytków przy Kawęczyńskiej 12 i Olszowej 12.

Transport

Działaliśmy także na rzecz lepszego transportu i komunikacji. Zainicjowaliśmy akcję protestacyjną wobec planów ZTM, aby zlikwidować tramwaj nr 25 po uruchomieniu metra na Bródnie. Tramwaj udało się uratować, choć niestety nie jeździ w weekendy.

W tym roku zrealizowany również został nasz postulat polegający na odnowieniu nawierzchni chodnika przy ul. Kosmowskiej na przejeździe kolejowym. W październiku prace zrealizowano na zlecenie PKP PLK. Łyżką dziegciu niech będzie jednak, że wciąż czekamy na chodnik przez tory przy Naczelnikowskiej. Jest szansa (i środki w budżecie miasta), że ten bardzo potrzebny chodnik powstanie w 2023 roku. Obecny rok przyniósł wreszcie zawarcie porozumienia kolei z miastem w sprawie tunelu za dworcem Warszawa Wschodnia, o co również zabiegaliśmy. Środki na prace projektowe są zarezerwowane w budżecie miasta na 2023 rok. W kończącym się roku odbyły się również konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania rezerwy pod Trasę Tysiąclecia, w których wzięliśmy aktywny udział i zgłosiliśmy szereg uwag. Zorganizowaliśmy również społeczny spacer śladem rezerwy TT, aby pokazać w terenie, a nie na makietach, jakie są wobec niej plany.

Warto też wspomnieć o spacerze badawczym po Szmulkach i Targówku Fabrycznym, jaki poprowadziliśmy dla studentów z Polski i Niemiec w ramach projektu dotyczącego powiązania przestrzennego tych terenów. O bardzo ciekawych wynikach projektu wkrótce napiszemy więcej.

Aktywnie działaliśmy również na polu komunikacji rowerowej. Dzięki naszej petycji udało się wdrożyć kontraruch na ulicach Pragi II i III w ramach wprowadzania na tym terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Na kilku podwórkach Pragi i ulicach  (Łochowska, Środkowa, przy Łomżyńskiej, na Targowej) stanęły też dzięki naszym staraniom porządne, u-kształtne, stojaki rowerowe. Nagłaśnialiśmy również problemy rowerzystów, jeżdżąc w tegorocznych warszawskich masach krytycznych i akcji “Rowerowy Poniatowski”. Wreszcie w tym roku wystartowały prace przy kładce pieszo-rowerowej, której oddania do użytku nie możemy się doczekać.

Aktywnie monitorowaliśmy przez cały rok temat organizacji ruchu po wdrożeniu płatnego parkowania na Pradze II i zabezpieczenia terenów wewnątrzosiedlowych, zgłaszając konstruktywne uwagi do propozycji ZDM. W ten sposób udało nam się wywalczyć w kilku lokalizacjach szersze chodniki i dodatkowe przejścia dla pieszych. Niestety dzielnicowi urzędnicy nie wyrobili się z pracami na podwórkach na czas, ale już zaplanowaliśmy kolejne spotkania na ten temat na przyszły rok. Będziemy do skutku zabiegać o uporządkowanie sytuacji parkingowej na osiedlu.

Dostępność

Mijający rok przyniósł dzięki naszym działaniom również ważne zmiany na polu poprawy dostępności. Po latach naszych zabiegów, wreszcie wózkowicze i rodzice z małymi dziećmi samodzielnie mogą wjechać do gmachu Urzędu Stanu Cywilnego 😊. Ponadto po interwencji Krzyśka Michalskiego udało się przełamać urzędniczy niedasizm i wygodny podjazd dla wózkowiczów zyskali mieszkańcy kamienicy przy Kawęczyńskiej 20. Czekamy również na obiecaną przez tramwajarzy likwidację progów na ciągach komunikacyjnych przy pętli Kawęczyńska-Bazylika.

Ład przestrzenny i rewitalizacja

W 2022 roku udało się uchwalić kolejny potrzebny plan miejscowy dla okolic „Drucianki”. Zabiegaliśmy o przyspieszenie prac oraz zgłosiliśmy szereg konstruktywnych uwag dotyczących m.in. zieleni, których część udało się uwzględnić. Krytycznie komentowaliśmy również kolejne propozycje rozwiązań planowanych do wdrożenia przez dzielnicę w ramach tzw. Praskiego Traktu Książęcego, zarzucając betonozę, niezgodność z planami miejscowymi czy działania gentryfikacyjne. Udało się nam też poprawić przestrzeń Pragi, zwłaszcza w rejonie Pragi II (na przychodni i wojskowej jednostce), gdzie po naszych interwencjach zniknęło sporo pstrokatych banerów reklamowych. Nagłaśnialiśmy też problemy związane z rewitalizacją placu Hallera i stworzeniem tzw. Centrum Lokalnego.

Zabiegaliśmy również o przyspieszenie podłączania do c.o. praskich kamienic w ramach programu rewitalizacji oraz o likwidację uciążliwego dla mieszkańców kopciucha przy Grodzieńskiej 65. Udało się przyspieszyć podłączenie tego adresu do sieci ciepłowniczej, co ma nastąpić jesienią 2023. Braliśmy udział w pikietach organizowanych przez Komitet Obrony Praw Lokatorów, który działa na rzecz mieszkańców i mieszkanek budynków komunalnych, które często są wciąż w opłakanym stanie.

Monitorowaliśmy również realizację obecnego programu rewitalizacji i braliśmy aktywny udział w konsultacjach społecznych kolejnego, zgłaszając uwagi. W przyszłym roku będziemy dalej pracować na tym polu, dalej zabiegając o poprawę jakości życia mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.

Wsparcie przedsiębiorców

Nie zabrakło również wsparcia z naszej strony dla praskich przedsiębiorców. Od początku roku zachęcaliśmy do zakupów w piekarni założonej przez Mariana Pozorka, której groziło zamknięcie z powodu wysokich cen gazu. Udało się uratować ten zasłużony dla Pragi zakład.

Staraliśmy się promować nowych i starych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie działających na Pradze. Promowaliśmy też dobre praktyki reklamowe i nagłaśnialiśmy przypadki działań, które nie były do końca zgodne choćby z zapisami planów miejscowych. Dzięki nagłaśnianiu pustek na miejskiej części Bazaru Różyckiego, urzędnicy poszli po rozum do głowy organizując cykl garażówek, które ożywiły tę przestrzeń. Na części garażówek byliśmy obecni z naszym stoiskiem.

Aktywizacja lokalna

W mijającym roku aktywnie działaliśmy na rzecz aktywizacji mieszkańców i mieszkanek Pragi. Poza wspomnianymi spacerami, spotkaniami i warsztatami udostępniliśmy nasz Punkt dla Pragi grupie osób tworzących włóczkowe cuda, którymi przyozdabiano m.in. słupki przy ul. Kawęczyńskiej. W ten sposób udało się na Szmulkach zapełnić lukę po zamkniętym Domu Sąsiedzkim. Uczestniczyliśmy w pikniku sąsiedzkim przy szkole nr 73, w święcie ulicy Stalowej (mieliśmy warsztat robienia tabliczek zachęcających do sprzątania po psach), a także nagłośniliśmy temat utajnionych przez władze dzielnicy pikników wakacyjnych. Nasi członkowie pisali również do prasy lokalnej.

Przy Punkcie dla Pragi otworzyliśmy również dostępną 24 h biblioteczkę plenerową.

Bezpieczeństwo i porządek

Na koniec sprawy bezpieczeństwa i porządku. Wspólnie ze stowarzyszeniem „Miasto Jest Nasze” wystąpiliśmy z inicjatywą ograniczenia liczby punktów oraz godzin sprzedaży (6-22) alkoholu w Warszawie. Specjalna petycja w tej sprawie trafiła do miejskich radnych i do prezydenta, a sam temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mediów.

Walczyliśmy również o najsłabszych, tj. w o samotne matki i ich dzieci oraz o osoby uzależnione, w które godziły działania miasta. Nagłośniliśmy w ten sposób sprawę likwidacji domu samotnej matki przy ul. Szymanowskiego (przyszłość placówki jest niestety niepewna) oraz protestowaliśmy wobec zmiany planów miasta dotyczących budynku B szpitala praskiego.

Zabiegaliśmy również o porządkowanie przestrzeni. Po naszych wnioskach odnowiono ławki przy ul. Kawęczyńskiej, dostawiono nowe m.in. przy placu Wileńskim, przy ul. Konopackiej i Wileńskiej, zabezpieczono również scenę w muszli koncertowej w parku Praskim. Udało nam się również wymóc na urzędnikach wymianę za małych koszy w parku na rzecz większych modeli, które zamontowano przy głównych alejach. Nagłaśnialiśmy też sprawę niebezpiecznych chodników pod placówkami oświatowymi na Pradzie, gdzie ruch dzieci i młodzieży krzyżuje się z ruchem samochodowym, prowadząc do niebezpiecznych sytuacji.

Te wszystkie działania dla Pragi nie byłyby możliwe również bez Waszego wsparcia – rzeczowego, pieniężnego, osobowego, zgłoszeń różnych spraw, którymi warto się zainteresować. Cieszymy się, że tylu osobom dobro Pragi leży na sercu.

Dziękujemy i do zobaczenia 2023 roku!

A jeżeli chcielibyście nadal nam pomagać, pod linkiem znajdziecie kilka podpowiedzi, jak można to zrobić!