Aktualizacja: Petycja została złożona do ZDM, BZRD oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Północ w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Do 19 grudnia br. trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu związanych z ewentualnym rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) o Pragę II i III oraz Szmulki z Michałowem. Po spotkaniu otwierającym przygotowaliśmy krótkie podsumowanie planowanych zmian, które możecie przeczytać w tym wpisie na Facebooku.

Czekając na zmiany…

Nauczeni doświadczeniem z poprzedniego rozszerzenia SPPN we wrześniu 2020 roku, chcielibyśmy w trakcie obecnych konsultacji położyć jeszcze mocniejszy nacisk na konieczność wyznaczenia kontraruchu rowerowego jednocześnie z przekształceniem części ulic na ulice jednokierunkowe i na potrzebę jak najszerszego wprowadzenia zmian uspokajających ruch i poprawiających bezpieczeństwo, najlepiej w postaci strefy tempo 30.

Wtedy urzędnicy obiecywali drugi etap zmian, ale do dziś nie podali żadnych konkretnych terminów ich wprowadzenia.

Przekonajmy urzędników!

Dlatego przygotowaliśmy petycję, w której domagamy się:

1️⃣ wyznaczenia kontraruchu na wszystkich nowych ulicach jednokierunkowych na Pradze II i II oraz Szmulkach z Michałowem,
2️⃣ objęcia strefą tempo 30 Pragi II i III oraz Szmulowizny z Michałowem,
3️⃣ jak najszybszego wdrożenia kontraruchu na ulicach jednokierunkowych powstałych w poprzednim rozszerzeniu SPPN i uspokojenia ruchu zgodnie z raportem z konsultacji społecznych w 2019 r.

Petycję planujemy skierować do Zarządu Dróg Miejskich, który odpowiada za rozszerzenie SPPN, Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, które będzie zatwierdzało projekty organizacji ruchu i do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, który odpowiada za drogi gminne. Z jej treścią możecie zapoznać się pod poniższym linkiem.

Gdzie podpisać petycję?

Podpisy możecie składać online na powyższej stronie, a także papierowo w Chyżo Serwis Rowerowy przy Siedleckiej 26, Trzy Kruki przy pl. Hallera 8 oraz w serwisie BIKEowo przy Inżynierskiej 1.

Jednocześnie do 19 grudnia możecie też wysyłać uwagi w ramach konsultacji na adres sppnpragapln@zdm.waw.pl, w ramach których również możecie poprzeć postulat wyznaczenia kontraruchu i stref tempo 30.