Generalny Konserwator Zabytków, Pani Minister Magdalena Gawin uchyliła decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w której nie pozwolono Miastu Stołecznemu Warszawa i Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta na przebudowę ulicy Środkowej.

Poznaj treść decyzji uchylającej postanowienia MWKZ

GKZ nakazał konserwatorowi ponownie rozpatrzyć sprawę. Pismo uchylające decyzję można przeczytać tutaj:

Liczymy, że ta decyzja Minister Gawin otwiera nowe pole do merytorycznej dyskusji nad przebudową ulicy Środkowej i zakończy się wydaniem zgody na jak najszybsze rozpoczęcie prac. Będziemy zachęcać do konstruktywnego dialogu Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, WXCA oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta!

O sporze dotyczącym przebudowy pisaliśmy niedawno w obszernym artykule dotyczącym ulicy Środkowej i tego, jak wyglądała w przeszłości.