Oto pierwsze efekty dwóch weekendów pracy członków i członkiń naszego stowarzyszenia, a także m.in. wolontariuszy i wolontariuszek firmy Siemens Polska! Na podwórku na tyłach kamienicy o adresie Łochowska 41 pragniemy dokonać zielonej metamorfozy.

Stan pierwotny

Celem naszego projektu była rekultywacja zieleni na zniszczonym fragmencie podwórka przy ul. Łochowskiej 41, a także wdrożenie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, pozwalających zatrzymać wodę deszczową.

Stan obecny

W ramach prac wykopaliśmy dwa odpływy wody – jeden w postaci rowu, drugi w postaci zagłębienia terenu na planie trójkąta. Aby dostać się do warstwy przepuszczalnej, trzeba było zdjąć w najgłębszym miejscu ok. metra gruzu i gliny! Ponadto zdjęliśmy górną warstwę zagruzowanej ziemi, posadziliśmy rośliny, przekopaliśmy pozostały fragment terenu, dokonaliśmy cięć pielęgnacyjnych drzew, posadziliśmy pnącza i leszczynę przy altanie śmietnikowej oraz ogrodziliśmy przyszły zieleniec.

Zobaczcie sami jak zmieniło się to podwórko!

Ciąg dalszy nastąpi

To jeszcze nie koniec. Będziemy kontynuować prace jeszcze na fragmentach wczoraj spulchnionych oraz w głębi podwórka – pojawi się tam nowa zieleń, najprawdopodobniej kwietna łąka lub pole łubinów.

Dodatkowo na części podwórka bliżej prowadzonego przez PSM Michałów i Dom Sąsiedzki Moje Szmulki ma powstać wkrótce jeden z „Ogrodów sąsiedzkich dla Pragi” w ramach zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego w Warszawie zgłoszonego w ub. roku przez członków naszego stowarzyszenia.

Wycieczka po Pradze dla klimatu!

Odwiedził nas też #narobocie Szymon Bujalski – dziennikarz dla klimatu. Szymon jest dziennikarzem związanym m.in. z łódzkim wydaniem „Wyborczej”. Pisze o sprawach miejskich, ale też o klimacie, ochronie środowiska, walce o zieleń. Obecnie pracuje nad książką dotyczącą tej tematyki dla wydawnictwa Wydawnictwo Wysoki Zamek.

Oprowadziliśmy Szymona po Szmulkach oraz Pradze II, opowiadając o działaniach mieszkańców i mieszkanek Pragi w zakresie zieleni. Nie zapomnieliśmy wspomnieć także o naszych działaniach, w tym akcji #ZaadoptujDonice, #SadzimyDlaPragi czy projektów zrealizowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu w Warszawie. Pokazaliśmy Szymonowi również ciekawe podwórka, o które troszczą się ich mieszkańcy.

Bardzo się cieszymy, że Szymon nas odwiedził. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko (nie)cierpliwie wyczekiwać jego książki!

Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych

Za wsparcie w realizacji ogrodu deszczowego dziękujemy przede wszystkim Fundacji Sendzimira, której członkowie zapewnili wsparcie merytoryczne i siłowe, wolontariuszom z firmy Siemens oraz pozostałym uczestnikom warsztatów (szczególnie tym najmłodszym!), załodze Domu Sąsiedzkiego Moje Szmulki, a także Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ i Zarządowi Praskich Terenów Publicznych.

Dziękujemy również mieszkańcom, z których wszyscy przyjęli przemianę podwórka z entuzjazmem i wspierali nas w działaniach!