Od czasu konferencji prasowej Miasto Jest Nasze, Porozumienia dla Pragi i Stowarzyszenia Wiatrak w ratuszu powiał wiatr zmian. Wiceprezydent Olszewski zastąpił wiceprezydenta Soszyńskiego w nadzorze nad Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) i Biurem Polityki Transportu i Mobilności (BPMiT), a samo BPMiT od 1 kwietnia ma zostać zlikwidowane. Jego obowiązki przejmie Biuro Nadzoru Ruchu Drogowego kierowane przez Tamasa Dombiego.

Rozmowy są, ale nie o Wschodnim

Zmiany te przynajmniej częściowo przyniosły spodziewany przez nas efekt. Miasto ponownie przystąpiło do rozmów z PKP PLK. Potwierdzają to zarówno wypowiedzi wiceprezydenta Olszewskiego, jak i nasza korespondencja z kolejarzami. Niestety, do tej pory rozmowy dotyczyły jedynie śródmiejskiego odcinka linii średnicowej. Tymczasem o połączeniu za dworcem Warszawa Wschodnia nadal wiemy tak samo mało jak w listopadzie 2020 roku. Dodatkowo zaniepokoiła nas informacja z PKP PLK, z której wynika, że wobec braku uzgodnień nasyp za dworcem Warszawa Wschodnia jest nadal projektowany bez tunelu.

Zgodnie z zapowiedziami rzeczniczki @miasto stołeczne Karoliny Gałeckiej pieniądze na projektowanie przeprawy miały zostać przegłosowane na sesji Rady Warszawy w grudniu 2020 roku. Ostatecznie (podobno) zostały “ukryte” w budżecie @Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Mimo to rzeczniczka ZMID na forum Skyscrapercity unikała odpowiedzi na temat projektowania ulicy. Nie widać jej także w wydatkach ZMID na rok 2021, na co zwrócił uwagę redaktor Osowski w stołecznym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

Choć kolejarze podkreślają, że remont wschodniego odcinka średnicy planowany jest dopiero na rok 2024, to milczenie instytucji miejskich jest z praskiego punktu widzenia bardzo niepokojące. Na spotkaniu, w którym miał okazję uczestniczyć przedstawiciel Porozumienia dla Pragi, Krzysztof Daukszewicz, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślał, że odpowiednie zgody powinny zostać podpisane maksymalnie do czerwca 2021 roku, aby nie opóźnić projektowania. Czy miasto zrobi to na czas?

Przebudowa linii średnicowej to nie tylko kwestia tunelu za dworcem Warszawa Wschodnia. To także możliwość połączenia stacji Warszawa Stadion bezpośrednim przejściem do stacji metra Stadion Narodowy. Ponadto niepokoi nas, jaką rolę w układzie transportowym miasta będzie pełnił łącznik za Dworcem Wschodnim. Wiceprezydent Soszyński mówił o projektowanym połączeniu, że „to nie będzie tunelik z jedną jezdnią, ale wygodny przejazd łączący obie części Pragi.”

Co dalej z bazarem „Rogatka”?

Z punktu widzenia Pragi-Południe istotne jest, aby nowa infrastruktura drogowa nie zniweczyła pomysłów utworzenia centrum lokalnego w miejscu po bazarze “Rogatka”. Przypomnijmy – konsultacje w tej sprawie odbyły się w 2017 roku, a na placu po zlikwidowanym targowisku wciąż hula wiatr, choć powinny być tam wprowadzone nowe funkcje, na które wskazywali mieszkańcy.

 

W tym kontekście niepokojące są zapowiedzi, że budowie tunelu ma towarzyszyć budowa szerokiej drogi aż do ulicy Grochowskiej. Dużo lepszym rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie istniejącej już infrastruktury – np. w postaci dwupasmowej ulicy Lubelskiej, która jest przygotowana do obsługi znacznie większego ruchu niż ma to miejsce obecnie. Wykorzystanie jej byłoby zatem oszczędnością zarówno funduszy, jak i kurczącej się na Kamionku przestrzeni i pozwoliłoby pogodzić obydwa postulaty – budowy tunelu oraz utworzenia centrum lokalnego. Taki krok wymaga jednak najprawdopodobniej zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru, który to krok w tym przypadku wydaje się być zasadny.

Czy Ratusz zdąży przed przebudową?

Podsumowując, czas ucieka, panie Prezydencie! Prosimy więc o informacje, co dzieje się obecnie w sprawie tunelu za Dworcem Wschodnim? W najgorszym możliwym scenariuszu może się okazać, że miasto zaprojektuje tunel, ale kolejarze nie zdążą go uwzględnić w swoich planach!